Guvernul a aprobat majorarea îndemnizaţiilor pentru unele categorii de beneficiari

Cabinetul de miniştri s-a întrunit, în această dimineaţă, pentru a aproba Avizul la amendamentele înaintate de un grup de deputaţi la Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. 

Astăzi intră în vigoare Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

Astăzi, 1 iulie 2016, a intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014. Intrarea în vigoare a Acordului semnifică finalizarea procedurii de ratificare a acestuia de către părţile semnatare şi respectiv aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor acestuia.

Lansarea proiectului „Donează o bancă”

Primăria municipiului Chişinău informează despre lansarea, în premieră, a proiectului „Donate-A-Bench” (Donează o bancă), iniţiat de Asociaţia Obştească „Parcurile Viitorului”.

Proiectul constă în implicarea cetăţenilor urbei, dar şi a agenţilor economici, în amenajarea unor alei cu bănci de pe domeniul public, care ulterior vor fi donate municipalităţii. Fiecare bancă instalată va conţine o plăcuţă informativă despre persoana care a făcut donaţia.

Foaia de parcurs privind agenda reformelor prioritare a fost realizată în proporţie de 68 la sută

Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat ședința Comisiei guvernamentale pentru integrarea europeană din 29 iunie a.c., în cadrul căreia a fost examinat stadiul actual al implementării Foii de parcurs privind agenda reformelor prioritare. 

Potrivit informaţiei actualizate, 68% din angajamentele asumate prin acest document au fost realizate, o altă parte fiind în proces avansat de realizare. Totodată, s-a menționat faptul că termenul de punere în aplicare a prevederilor Foii de parcurs expiră într-o lună, ceea ce impune un ritm sporit de...

În Republica Moldova vor fi introduse un nou tip de ecusoane a testării tehnice

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor informează despre introducerea, de la 1 ianuarie 2017, a unui nou tip de ecusoane a testării tehnice periodice a autoturismelor. Noile modificări  în acest sens au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 29 iunie curent.

Ecusoanele de model nou vor fi aplicate pe spațiul special prevăzut pe plăcuțele de înmatriculare realizate după standardul european „SM 122:2014” și care se implementează în Republica Moldova începând cu aprilie 2015.

Angajaţii din sistemul de sănătate vor fi remuneraţi în baza performanţelor obţinute

Angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală vor primi salarii mai mari, formate în baza performanţelor profesionale individuale. Cabinetul de miniştri a aprobat, astăzi, un Regulament în acest sens, care vine să modifice conceptual mecanismul de salarizare a angajaţilor din sistemul de sănătate. 

 

Republica Moldova va spori capacităţile interne de producere a energiei electrice

Guvernul a decis transmiterea în gestiunea Agenției „Apele Moldovei” a două construcții hidrologice de pe cursul râului Răut și includerea lor în Lista corpurilor de apă de suprafață, a zonelor și a fâșiilor de protecție, precum și în Lista construcțiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor.

Guvernul a aprobat Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunilor factorilor profesionali de risc

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunilor factorilor profesionali de risc. 

Documentul stabilește cerințele de instituire a măsurilor privind îmbunătățirea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor. Prin aceste măsuri va fi impusă o disciplină și responsabilitate în rândul angajatorilor, specialiștilor...

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 a fost aprobat

n ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri a fost aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, în scopul implementării Programului de activitate al Executivului și a asigurării procesului de  monitorizare și evaluare a realizării obiectivelor stabilite. 

Documentul conține peste 1200 de acţiuni ce prevăd ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi principiile europene, eradicarea corupției, elaborarea politicilor pentru consolidarea relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului, fortificarea capacităților...

Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova: Proiectele moldo-române vor fi extinse

Chișinău, 22 iunie 2016 – Implementarea noilor proiecte moldo-române și identificarea unor soluții pentru problemele de actualitate existente au fost principalele subiecte incluse pe agenda Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, reunită astăzi în ședință, după o pauză de doi ani.

În cadrul reuniunii au fost abordate aspecte ce vizează nivelul de implementare a Acordului de Asociere cu UE, inclusiv bunele practici ale României în...

87 comunicate | 1 - 10 afisate

Categorii

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Studii

Aplică acum la Programul de sporire a calificării managerilor Moldova - Austria
Scopuri și rezultate Programul 2016 constă din două etape. Pe parcursul  primei etape...
Seminar aplicativ-practic "Vanzari on-line", 25-26 februarie 2016
Centrul de formare antreprenoriala Va invita la seminarul "Intensificarea vanzarilor on-line", planificat pentru...
Aplica la Programul de sporire a calificarii managerilor Moldova-Germania
Acum puteţi aplica la Programul de  pregătire şi perfecţionare a managerilor  Moldova-Germania...
HR-Инжиниринг. Важные аспекты построения современной модели управления персоналом
Формат : Learning by doing ! Тренинг, обеспечивающий активный диалог...
Sesiuni deschise cu expert SES, organizate de Centrul de formare antreprenorială
Centrul de formare antreprenorială din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă...

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii