Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă

Publicat de Promo-LEX la 30 Jan 2014, 14:29

Contextul Cererii de Oferte de Prețuri:
Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, pentru a spori vizibilitatea activității Asociației, comunicarea externă este realizată în limbile Română, Engleză și Rusă. Astfel, Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru servicii de traducere scrisă.

Termeni de referință:
Limbile pentru care se solicită servicii de traducere scrisă:

 • Română-Engleză
 • Engleză-Română
 • Română-Rusă
 • Rusă-Română

- Specificul materialelor – articole tematice, declarații de presă, apeluri, rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, materialele dosarelor deținute în procedură civilă și penală, etc.

- Terminologie utilizată: din domeniile juridic, drepturile omului, electoral.

* Toate publicațiile și materialele Asociației sunt disponibile pe www.promolex.md – ofertanții interesați pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de Asociație.


Condiții:
Asociația Promo-LEX va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua traduceri scrise la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației. Perioada de contractare – anul 2014.

Cerinţe față de ofertanți:

 • Cunoaşterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: Română, Engleză și Rusă: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoaşterea terminologiei în domeniile: juridic, drepturile omului, electoral;
 • Experienţă  relevantă de lucru;
 • Experienţa relevantă de traducere în domeniile juridic, drepturile omului, electoral va constitui un avantaj;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.

În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Persoanele interesante trebuie să prezinte Oferta care va include
Obligatoriu:
Pentru persoane fizice  - CV-ul actualizat;
Pentru persoane juridice - Certificat de Înregistrare sau Licență;
Oferta financiară în MDL;
Referinţe la lucrări/traduceri relevante anterioare efectuate de ofertant;

Opțional:
Anexe – exemple de traduceri anterioare (dacă există);
2  referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza ofertantului.


Oferta financiară trebuie să includă:

 • prețul brut în MDL pentru 1 pagină te text  (1800 caractere fără spații) pentru traduceri din Română în Engleză;
 • prețul brut în MDL pentru 1 pagină de text  (1800 caractere fără spații) pentru traduceri din Engleză în Română;
 • prețul brut în MDL pentru 1 pagină de text  (1800 caractere fără spații) pentru traduceri din Română în Rusă;
 • prețul brut în MDL pentru 1 pagină de text  (1800 caractere fără spații) pentru traduceri din Rusă în Română;

*Este posibilă depunerea ofertei pentru toate limbile solicitate sau, după caz, doar pentru 1-2 limbi (ex. doar pentru RO-ENG; doar pentru RO-ENG și ENG-RO; sau doar pentru RO-RU) în dependență de calificarea ofertantului.

Oferta  trebuie completată în limba Română şi expediată prin email la adresa olga_manole@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servici de traducere scrisă ”. Data limită de depunere a ofertelor este 12 februarie 2014, ora locală 18.00.

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape: 
- La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerinţele stipulate în anunț. Criterii de selecție a ofertelor: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.

- Ofertanții pre-selectaţi vor fi contactaţi și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze o traducere scrisă (1 pagină)). 

* Doar ofertanții pre-selectaţi vor fi contactaţi.

Pentru informaţii suplimentare: 
Olga Manole, Coordonatoare a  Programului Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel: (+373 22) 44 96 26 / e-mail: olga_manole@promolex.md 
www.promolex.md

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Vezi şi alte posturi de muncă
04
Aug
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Context:  În perioada 26 iulie 2016 - 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa...
07
Apr
Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
Ref: 7 din 08.04.2015 Context În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015, Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea procesului electoral și activități de educație...
Concurs pentru selectarea unei companii media care să elaboreze spoturi video
Ref: 5 din 6.04.2015 Contextul Proiectului În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea campaniei electorale și activități de...
03
Apr
Asociația Promo-LEX angajează Analist Electoral, Ofițer Comunicare și PR, Specialist IT, Logist-șofer și Asistent contabil pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Locale Generale din 14 iunie 2015
Nr. ref. 5 din 03.04.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului și monitorizarea proceselor...
31
Mar
Concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru organizarea Campaniei “IEȘI LA VOT!”
Ref: 2 din 31.03.2015 În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID),...
19
Feb
Concurs de selectare a avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova
Ref: 1 din 18/02/2015      Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului...
31
Oct
Concurs de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea fenomenului discriminării în Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană
Ref: 29 din 31/10/2014 Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Monitorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin...
24
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Logist-șofer și Șofer pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 8 din 23.09.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Asociația Promo-LEX angajează Contabil și Asistenți contabili pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 7 din 23.09.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
08
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Ofițer de presă pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii...
04
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Jurist în cadrul Programului Drepturile Omului
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX...
22
Aug
Asociația Promo-LEX angajează Asistent de proiect, Ofițer de presă și Specialist în tehnologii/securitate informațională pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
​Nr. ref. 5 din 22.08.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Termenul Concursului de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea a fost prelungit până la 26 august 2014
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
08
Aug
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor în cadrul Efortului de Monitorizare a Asociației Promo-LEX la Alegerile Parlamentare din 30 Noiembrie 2014 pentru următoarele raioane: Cantemir; Leova; Briceni; Edineț; Hîncești; Dubăsari; Căușeni; Strășeni; Rezina; Bălți; Șoldănenești; Ștefan-Vodă.
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica...
Asociația Promo-LEX anunță Concurs de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
04
Jun
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor Electorali pe Termen Lung în cadrul Alegerilor Parlamentare 2014
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica...
10
Mar
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de machetare și imprimare
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens,  Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
19
Feb
Concurs de Selectare a unui Evaluator pentru evaluarea intermediară a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale
Contextul evaluării Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”. Proiectul este realizat...
10
Feb
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de redactare text
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii