Asociația Promo-LEX angajează Ofițer de presă pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014

Publicat de Promo-LEX la 08 Sep 2014, 13:38

Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

În perioada 01.09.2014 – 28.02.2015 Asociația Promo-LEX va desfășura Misiunea de monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. Misiunea de monitorizare va fi implementată în cadrul Programului Monitorizarea Proceselor Democratice al Asociației Promo-LEX. 

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celor mai bune candidaturi pentru poziția de Ofițer de presă în cadrul Efortului de Monitorizare a alegerilor desfășurate de Asociația Promo-LEX.

Scopul postului: Ofițerul de presă va asigura comunicarea și vizibilitatea Efortului de Monitorizare desfășurate de către Asociația Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program

Atribuții și responsabilități:

 • Elaborează şi asigură executarea Planului Media sau a Strategiei de comunicare a Efortului de Monitorizare;
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităţilor Asociaţiei;
 • Administrează şi arhivează materialele de presă / contactele media;
 • Întreţine legătura cu mass-media şi pregăteşte rapoartele de presă;
 • Organizează şi participă la evenimentele de presă;
 • Participă la organizarea evenimentelor publice ale Asociaţiei;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informaţionale pentru Asociaţie (broşuri, banere, pliante, etc);
 • Participă la administrarea paginii web a Asociaţiei, precum şi a conturilor Asociaţiei din reţelele sociale;
 • Alte responsabilităţi relevante.

Cerințe de ocupare

Educație:  studii superioare în Jurnalism, Comunicare sau Ştiinţe politice sau alte domenii relevante;

Experiență: minimum doi ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-media din Moldova; experienţa relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj;

Competențe și Abilități: deprinderi excelente de scriere în limba Romană (cunoaşterea limbilor Engleză şi Rusă vor constitui un avantaj); abilități excelente de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), cunoştinţe de bază de design grafic, procesare imagine.

Cerințe și/sau condiții specifice obligatorii pentru toate pozițiile menționate mai sus:

 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Integritate și discreţie profesională;
 • Deținerea permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX)

Asociația Promo-LEX oferă:

Lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
Salariu competitiv (salariul va fi negociat cu persoana selectată în dependență de expertiza și experiența persoanei);
Posibilitate de creștere profesională.

Data estimată a angajării: 15 Septembrie 2014

Perioada de angajare: candidații selectați vor fi angajați în perioada 15 septembrie 2014 – 28 februarie 2015 pentru o durată care  va varia în funcție de poziția ocupată, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a contractului.  

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conţine următoarele documente:

1. Curriculum Vitae actualizat;

2. Scrisoare de motivare (cu precizarea expertizei și experienței relevante, motivației de a ocupa postul și de a lucra în cadrul Asociației Promo-LEX, precum și salariul minim dorit (salariu net);

3. Indicați în scrisoarea de motivare numele, funcția și datele de contact a cel puțin două persoane de referință (foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele Dvs. etc.) care vor putea oferi recomandări în susținerea candidaturii Dvs.

Dosarul de Aplicare trebuie completat în limba română sau engleză şi expediat prin email la adresa info@alegeliber.md cu indicarea postului pentru care aplicați.  

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 11 septembrie 2014, ora locală 18.00.

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 022 310945, e-mail:info@alegeliber.md.  

Vor fi evaluate doar dosarele complete.  Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Acest anunț și rezultatele concursului vor fi valabile DOAR în cazul în care Asociația Promo-LEX va obține finanțarea necesară implementării proiectului.

Vezi şi alte posturi de muncă
04
Aug
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Context:  În perioada 26 iulie 2016 - 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa...
07
Apr
Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
Ref: 7 din 08.04.2015 Context În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015, Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea procesului electoral și activități de educație...
Concurs pentru selectarea unei companii media care să elaboreze spoturi video
Ref: 5 din 6.04.2015 Contextul Proiectului În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea campaniei electorale și activități de...
03
Apr
Asociația Promo-LEX angajează Analist Electoral, Ofițer Comunicare și PR, Specialist IT, Logist-șofer și Asistent contabil pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Locale Generale din 14 iunie 2015
Nr. ref. 5 din 03.04.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului și monitorizarea proceselor...
31
Mar
Concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru organizarea Campaniei “IEȘI LA VOT!”
Ref: 2 din 31.03.2015 În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID),...
19
Feb
Concurs de selectare a avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova
Ref: 1 din 18/02/2015      Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului...
31
Oct
Concurs de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea fenomenului discriminării în Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană
Ref: 29 din 31/10/2014 Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Monitorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin...
24
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Logist-șofer și Șofer pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 8 din 23.09.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Asociația Promo-LEX angajează Contabil și Asistenți contabili pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 7 din 23.09.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
04
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Jurist în cadrul Programului Drepturile Omului
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX...
22
Aug
Asociația Promo-LEX angajează Asistent de proiect, Ofițer de presă și Specialist în tehnologii/securitate informațională pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
​Nr. ref. 5 din 22.08.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Termenul Concursului de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea a fost prelungit până la 26 august 2014
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
08
Aug
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor în cadrul Efortului de Monitorizare a Asociației Promo-LEX la Alegerile Parlamentare din 30 Noiembrie 2014 pentru următoarele raioane: Cantemir; Leova; Briceni; Edineț; Hîncești; Dubăsari; Căușeni; Strășeni; Rezina; Bălți; Șoldănenești; Ștefan-Vodă.
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica...
Asociația Promo-LEX anunță Concurs de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
04
Jun
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor Electorali pe Termen Lung în cadrul Alegerilor Parlamentare 2014
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica...
10
Mar
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de machetare și imprimare
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens,  Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
19
Feb
Concurs de Selectare a unui Evaluator pentru evaluarea intermediară a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale
Contextul evaluării Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”. Proiectul este realizat...
10
Feb
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de redactare text
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
30
Jan
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, pentru a spori vizibilitatea activității Asociației, comunicarea...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii