Asociația Promo-LEX angajează Logist-șofer și Șofer pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova

Publicat de Promo-LEX la 24 Sep 2014, 17:54

Nr. ref. 8 din 23.09.2014

Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

În perioada 01.09.2014 – 28.02.2015 Asociația Promo-LEX va implementa Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. În cadrul programului va fi desfășurată și  Misiunea de monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celor mai bune candidaturi pentru pozițiile de logist-șofer și șofer în cadrul programului sus-menționat implementat de Asociația Promo-LEX.

          1. Logist-șofer – 2 persoane

Scopul postului: Logistul-șofer va oferi asistență logistică în cadrul Programului Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova implementat de către Asociația Promo-LEX.
Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.
Atribuții și responsabilități:

 • Oferă suport logistic Coordonatorului de Program și echipei în desfășurarea activităților logistice planificate în cadrul Programului;
 • Asigură echipa de implementare a programului cu echipament, materiale și facilități necesare bunei desfășurări a activităților;  
 • Ține evidența materialelor, bunurilor și a echipamentelor procurate în cadrul Programului;
 • Asigură cu transport (automobil propriu) echipa de implementare a programului, inclusiv în cadrul vizitelor de monitorizare, a training-urilor desfășurate în teritoriu și pentru  distribuirea materialelor în regiuni etc.;
 • Ţine evidenţa kilometrilor parcurşi și asigură încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru  autovehiculul aflat în dotarea șoferului;
 • Asigură buna funcţionare, curăţenia şi întreţinerea zilnică a autovehiculului, prelungirea valabilităţii poliţelor de asigurare și efectuează reviziile periodice obligatorii;
 • Semnalează Coordonatorului de Program orice aspect legat de starea automobilului și siguranţa în circulaţie;
 • Alte responsabilităţi relevante.

Cerințe de ocupare a postului:

Educație: studii absolvite la nivel de colegiu sau licență. Vor constitui un avantaj studiile în domeniul logisticii, marketingului, economiei. Cunoaşterea la nivel avansat a regulilor circulației rutiere;

Experiență: minimum doi ani de experiență în poziții similare; minim 5 ani de experiență în conducerea automobilelor din categoria B;

Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoașterea bună a limbii române și limbii ruse (scris și vorbit), capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare postului.

         2. Șofer – 1 persoană

Scopul postului: Șoferul va asigura (cu autoturismul propriu) transportul echipei Efortului de Monitorizare a alegerilor desfășurat de către Asociația Promo-LEX.
Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.
Atribuții și responsabilități:

 • Asigură transportul membrilor Echipei Centrale a Efortului de Monitorizare (cu automobilul propriu), inclusiv în teritoriu pentru desfășurarea vizitelor de monitorizare, a training-urilor, distribuirea materialelor pentru observatori etc. (în baza contractului de comodat);
 • Asistă Coordonatorul de Program în desfășurarea activităților logistice în cadrul Efortului de Monitorizare a alegerilor;
 • Ţine evidenţa kilometrilor parcurşi și asigură încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru  autovehiculul aflat în dotarea șoferului;
 • Asigură buna funcţionare, curăţenia şi întreţinerea zilnică a autovehiculului, prelungirea valabilităţii poliţelor de asigurare și efectuează reviziile periodice obligatorii;
 • Semnalează Coordonatorului de Program orice aspect legat de starea automobilului și siguranţa în circulaţie;
 • Alte responsabilităţi relevante.
 • Cerințe de ocupare a postului:
 • Educație: studii medii complete, colegiu sau de licență. Cunoaşterea la nivel avansat a regulilor circulației rutiere;
 • Experiență: minimum cinci ani de experiență în conducerea automobilelor din categoria B
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoștințe minime de mecanică auto, cunoașterea bună a limbii române și limbii ruse (scris și vorbit), capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare postului.

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru pozițiile menționate mai sus:

 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreunor partide politice/mișcări social-politice);
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în zilele de week-end;
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Integritate și discreţie profesională.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX)

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și un salariu competitiv (salariul va fi negociat cu persoana selectată în dependență de cunoștințele și experiența persoanei).

Data estimată a angajării: 1 octombrie 2014

Perioada de angajare: candidații selectați vor fi angajați în perioada 1 octombrie 2014 – 28 februarie 2015. 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Curriculum Vitae actualizat (cu precizarea experienței relevante, 2 persoane de referință (nume, organizația și date de contact) precum și salariul minim dorit (salariu net).

CV trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa nicolae.panfil@promolex.md  cu indicarea postului pentru care aplicați. 

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 25 septembrie 2014, ora 18.00.

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: +373 79 381 842, e-mail:nicolae.panfil@promolex.md.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.  Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. 

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

 

Vezi şi alte posturi de muncă
04
Aug
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Context:  În perioada 26 iulie 2016 - 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa...
07
Apr
Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
Ref: 7 din 08.04.2015 Context În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015, Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea procesului electoral și activități de educație...
Concurs pentru selectarea unei companii media care să elaboreze spoturi video
Ref: 5 din 6.04.2015 Contextul Proiectului În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea campaniei electorale și activități de...
03
Apr
Asociația Promo-LEX angajează Analist Electoral, Ofițer Comunicare și PR, Specialist IT, Logist-șofer și Asistent contabil pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Locale Generale din 14 iunie 2015
Nr. ref. 5 din 03.04.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului și monitorizarea proceselor...
31
Mar
Concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru organizarea Campaniei “IEȘI LA VOT!”
Ref: 2 din 31.03.2015 În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID),...
19
Feb
Concurs de selectare a avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova
Ref: 1 din 18/02/2015      Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului...
31
Oct
Concurs de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea fenomenului discriminării în Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană
Ref: 29 din 31/10/2014 Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Monitorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin...
24
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Contabil și Asistenți contabili pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 7 din 23.09.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
08
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Ofițer de presă pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii...
04
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Jurist în cadrul Programului Drepturile Omului
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX...
22
Aug
Asociația Promo-LEX angajează Asistent de proiect, Ofițer de presă și Specialist în tehnologii/securitate informațională pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
​Nr. ref. 5 din 22.08.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Termenul Concursului de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea a fost prelungit până la 26 august 2014
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
08
Aug
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor în cadrul Efortului de Monitorizare a Asociației Promo-LEX la Alegerile Parlamentare din 30 Noiembrie 2014 pentru următoarele raioane: Cantemir; Leova; Briceni; Edineț; Hîncești; Dubăsari; Căușeni; Strășeni; Rezina; Bălți; Șoldănenești; Ștefan-Vodă.
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica...
Asociația Promo-LEX anunță Concurs de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
04
Jun
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor Electorali pe Termen Lung în cadrul Alegerilor Parlamentare 2014
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica...
10
Mar
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de machetare și imprimare
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens,  Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
19
Feb
Concurs de Selectare a unui Evaluator pentru evaluarea intermediară a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale
Contextul evaluării Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”. Proiectul este realizat...
10
Feb
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de redactare text
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
30
Jan
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, pentru a spori vizibilitatea activității Asociației, comunicarea...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii