Concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru organizarea Campaniei “IEȘI LA VOT!”

Publicat de Promo-LEX la 31 Mar 2015, 17:21

Ref: 2 din 31.03.2015

În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-14-00005.

Contextul Proiectului
Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova include componenta de monitorizare a campaniilor electorale, precum și componenta de educație civică și electorală. Programul își propune să contribuie la sporirea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor a importanței unui vot conștient și informat.

Obiectivele componentei de educație civică și electorală sunt:
Sporirea angajamentului și responsabilității civice a cetățenilor Republicii Moldova prin campanii ample de educație civică și electorală;
Sporirea participării cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 2014 și alegerile locale generale din 2015, prin realizarea campaniilor de informare la nivel național și local.

Contextul Concursului
Pentru alegerile locale generale din 2015, Asociația Promo-LEX preconizează implementarea Campaniei “IEȘI la VOT!”. Campania va fi realizată în localități selectate în bază de concurs.
De asemenea, pentru a avea impact și pentru a atinge grupul țintă, Campania va fi planificată și realizată în colaborare cu reprezentanții societății civile de nivel local, de asemenea, selectați prin concurs.

Obiectivul Concursului
Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru implementarea Campaniei “IEȘI la VOT!” pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția regiunii Transnistrene). În urma concursului vor fi selectați și contractați cca. 25-30 Coordonatori Locali care, în colaborare cu Asociația Promo-LEX, vor planifica și organiza Campania “IEȘI la VOT!”.

Descrierea Campaniei
Obiectivul general al Campaniei “IEȘI la VOT!” este de a promova votul informat și conștient în rândul alegătorilor din Republica Moldova în cadrul Alegerilor Locale Generale din 2015.

În cadrul Campaniei vor fi organizate următoarele activități:

 • Sondaje pre și post-electorale;
 • Activități de informare a alegătorilor “din ușă în ușă”;
 • Activități de vizibilitate gen: dezbateri publice; serate de vizionare a filmelor tematice; activități de simulare a procesului electoral; flash mob-uri tematice, etc;
 • Distribuția materialelor informaționale.

*Asociația Promo-LEX va acoperi toate costurile aferente Campaniei (materiale informaționale, organizarea evenimentelor, etc.)

Aria geografică a Campaniei
Campaniile vor fi implementate în Mun. Chișinău (inclusiv în suburbii) și în unități administrativ-teritoriale de nivelul 1 și 2 (sate, orașe, centre raionale) de pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția regiunii Transnistrene).  Pentru implementarea Campaniei “IEȘI la VOT!” vor fi selectate localitățile cu un număr de locuitori mai mare de 1500 persoane.

Candidați eligibili
În cadrul concursului pot participa reprezentanți ai societății civile (ONG locale sau naționale) sau persoane active la nivel local interesate de promovarea activismului și participării civice în general și de promovarea participării la alegerile locale generale din 2015 și exercitarea unui vot informat și conștient în comunitatea sa, în mod special.

*Persoanele care intenționează să candideze la funcția de primar sau consilier local în cadrul Alegerilor Locale Generale din 2015 nu pot participa în cadrul acestui concurs!

*Persoanle care doresc să se implice în Efortul de Monitorizare al Asociației Promo-LEX în calitate de observatori pe temen lung și observatori pe termen mediu nu pot participa în cadrul acestui concurs!

Termen de contractare
Coordonatorii locali vor fi contractați în vederea realizării Campaniei ”IEȘI la VOT!”.
Perioada de Contractare – 2 luni (cu 2 luni înainte de data alegerilor locale generale 2015).
Coordonatorii locali vor fi contractați în baza unui Contract de Prestări Servicii.
Gradul de implicare în proiect - cu jumătate de normă (part time). Astfel, persoanele interesate pot îmbina locul de muncă de bază cu funcția de Coordonator local.

Atribuții Coordonatori locali

 • Selectarea și organizarea unui grup de 4-6 voluntari la nivel de comunitate;
 • Participarea la sesiunile de instruire organizate de Prmo-LEX (3 - 4 sesiuni de instruire a câte 1 zi fiecare. Sesiunile vor fi organizate în Chișinău);
 • Instruirea voluntarilor;
 • Participarea la planificarea Campaniei (activităților din cadrul campaniei);
 • Coordonarea logistică a desfășurării Campaniei (identificare spațiu, stabilirea contactelor relevante, etc.);
 • Stabilirea unei relații de cooperare cu autoritățile publice locale;
 • Organizarea activităților propriu-zise din cadrul campaniei ”IEȘI la VOT!”;
 • Documentarea activităților realizate în cadrul Campaniei;
 • Elaborarea rapoatelor de activitate și transmiterea lor către Asociația Promo-LEX.
 • Cerințe față de candidați

Experiență:

 • experiență de lucru/voluntariat în organizarea evenimentelor la nivel local/în comunitate (obligatoriu);
 • experiență în colaborarea cu autoritățile publice locale (va fi considetară drept avantaj);
 • experiență în colaborarea cu organizațiile neguvernamentale (va fi considetară drept avantaj);

Competențe și abilități:

 • cunoașterea specificului comunității și a problemelor locale;
 • abilități de utilizare a internetului și a calculatorului;
 • abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • abilitatăți organizatorice;
 • abilități de mobilizare a comunității locale;
 • non-partizanat politic (condiție obligatorie).

Pentru organizarea activităților, Coordonatorii locali vor beneficia de training-uri de instruire, precum și de asistență logistică din partea Asociației Promo-LEX.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidații vor prezenta Formularul de Participare completat – formularul este atașat.
Formularul de aplicare trebuie expediat prin e-mail la adresa irinacorobcenco@yahoo.com  cu mențiunea “Pentru poziția de Coordonator local”. 
Data limită pentru depunerea formularelor de participare: 13.04.2015, ora locală 18:00.


Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: 
La prima etapă, dosarele de aplicare vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus.
Aplicanții preselectați vor fi invitați la cea de-a doua etapă: interviul.
La interviu vor fi invitate doar persoanele preselectate.

Pentru informații suplimentare: 
Irina Corobcenco, Grant Manager
Asociația Promo-LEX
Tel: (+373 22) 310945 / GSM: 069388065
e-mail: irinacorobcenco@yahoo.com   
www.promolex.md

Vezi şi alte posturi de muncă
04
Aug
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Context:  În perioada 26 iulie 2016 - 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa...
07
Apr
Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
Ref: 7 din 08.04.2015 Context În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015, Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea procesului electoral și activități de educație...
Concurs pentru selectarea unei companii media care să elaboreze spoturi video
Ref: 5 din 6.04.2015 Contextul Proiectului În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea campaniei electorale și activități de...
03
Apr
Asociația Promo-LEX angajează Analist Electoral, Ofițer Comunicare și PR, Specialist IT, Logist-șofer și Asistent contabil pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Locale Generale din 14 iunie 2015
Nr. ref. 5 din 03.04.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului și monitorizarea proceselor...
19
Feb
Concurs de selectare a avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova
Ref: 1 din 18/02/2015      Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului...
31
Oct
Concurs de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea fenomenului discriminării în Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană
Ref: 29 din 31/10/2014 Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Monitorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin...
24
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Logist-șofer și Șofer pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 8 din 23.09.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Asociația Promo-LEX angajează Contabil și Asistenți contabili pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 7 din 23.09.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
08
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Ofițer de presă pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii...
04
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Jurist în cadrul Programului Drepturile Omului
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX...
22
Aug
Asociația Promo-LEX angajează Asistent de proiect, Ofițer de presă și Specialist în tehnologii/securitate informațională pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
​Nr. ref. 5 din 22.08.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Termenul Concursului de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea a fost prelungit până la 26 august 2014
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
08
Aug
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor în cadrul Efortului de Monitorizare a Asociației Promo-LEX la Alegerile Parlamentare din 30 Noiembrie 2014 pentru următoarele raioane: Cantemir; Leova; Briceni; Edineț; Hîncești; Dubăsari; Căușeni; Strășeni; Rezina; Bălți; Șoldănenești; Ștefan-Vodă.
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica...
Asociația Promo-LEX anunță Concurs de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
04
Jun
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor Electorali pe Termen Lung în cadrul Alegerilor Parlamentare 2014
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica...
10
Mar
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de machetare și imprimare
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens,  Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
19
Feb
Concurs de Selectare a unui Evaluator pentru evaluarea intermediară a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale
Contextul evaluării Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”. Proiectul este realizat...
10
Feb
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de redactare text
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
30
Jan
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, pentru a spori vizibilitatea activității Asociației, comunicarea...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii