Concurs pentru selectarea unei companii media care să elaboreze spoturi video

Publicat de Promo-LEX la 07 Apr 2015, 17:55

Ref: 5 din 6.04.2015

Contextul Proiectului
În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea campaniei electorale și activități de educație electorală și Campania „Ieși la Vot”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID- 117-A-14-00005.

Obiectivul concursului
În urma concursului Asociația Promo-LEX va selecta o companie media pentru elaborarea a 3 spoturi video în cadrul Programului pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Obiectivul principal al spoturilor va fi încurajarea participării tuturor cetățenilor Republicii Moldova la Alegerile Locale Generale din 14 iunie 2015.

Aplicanți eligibili
În cadrul concursului pot să participe companii, studiouri și ateliere media (persoane fizice și juridice).

Perioada de executare a contractului
Compania va executa contractul în perioada 22.04.2014 – 22.05.2014.

Tematica spoturilor video
Obiectivul spoturilor video este de a promova/încuraja votul informat și conștient în rândul alegătorilor din Republica Moldova în cadrul Alegerilor Locale Generale din 2015.

Spoturile video se vor axa pe următoarele idei/teme:

 • Doar printr-un vot informat și conștient putem alege primarul și consiliul local care va soluționa problemele la nivel local și va contribui la dezvoltarea localității;
 • Cu toții ne dorim drumuri bune, iluminare stradală, gunoiști amenajate, apă potabilă și canalizare funcțională. Pentru aceasta, trebuie să alegem persoane competente în administrația publică locală (primar și consilieri);
 • Doar primarul ales de tine în mod conștient și în baza unui vot informat îți poate asigura o infrastructură locală dezvoltată;
 • Într-o măsură sau alta, fiecare dintre noi contribuie la bugetul local. Respectiv, fiecare dintre noi are dreptul să ceară de la administrația publică locală dezvoltarea infrastructurii locale și soluționarea problemelor locale.

Caiet de sarcini:

 • Realizarea a 3 spoturi video ( în limba română + varianta în limba rusă);
 • Durata unui spot video: 25-30  sec;
 • Elaborarea scenariilor;
 • Coordonarea și aprobarea scenariilor cu Asociația Promo-LEX;
 • Casting actori (dacă este relevant);
 • Selectarea platourilor;
 • Pregătirea filmărilor;
 • Filmarea (sistem Full HD);
 • Postproducție (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Predarea spotului video final în diferite formate (pentru TV, pagini web).

Cerințe față de candidați:

 • experiență de realizare a spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate.

Dosarul aplicantului
Companiile sau studiourile media interesate trebuie să depună dosarul de aplicare în limba română, care va include oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Propunere generală de concept pentru spoturile video;
 • Profilul companiei sau a persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea contractului și care vor demonstra experiență în domeniu;
 • Licența de activitate a companiei (copia licenței, certificatul de înregistrare);
 • Lista și datele de contact ale clienților anteriori şi a produselor relevante realizate (mostre de spoturi video sociale în limba română și/sau rusă), desfășurate în ultimii 4-5 ani;

Oferta financiară va include:

 • Suma brută cu TVA la cota 0 (proiectul este scutit de TVA, Asociația Promo-LEX va oferi toate documentele confirmătoare în acest sens);
 • Oferta financiară trebuie să indice atât costul total cât și costul pentru 1 unitate de produs;
 • Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile care vor fi efectuate pentru realizarea spoturilor video. Asociația Promo-LEX nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare pentru executarea contractului;
 • În baza rezultatelor concursului, Asociația Promo-LEX va semna un contract de prestări servicii.  Achitarea se va efectua în USD.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • ​Ștampila umedă a companiei.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Expertiza candidatului;
 • Experiența relevantă anterioară a candidatului;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Calitatea conceptului general pentru spoturile video;
 • Oferta financiară;

Termenul limită de prezentare a dosarului
Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare este 17 aprilie 2015, ora 18.00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa olga_manole@promolex.md cu mențiunea „Concurs de elaborare a spoturilor video 2015”.
Vor fi evaluate doar dosarele completeVor fi contactate doar companiile selectate.

Acest anunț și rezultatele concursului vor fi valabile DOAR în cazul în care Asociația Promo-LEX va  semna acordul de finanțare cu donatorii, în contextul desfășurării alegerilor locale generale în luna iunie curent.

Pentru informații suplimentare: 
Olga Manole
Coordonator de Program
Asociația Promo-LEX
Tel: (022) 449626, 069177101
E-mail: olga_manole@promolex.md

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

 

Vezi şi alte posturi de muncă
04
Aug
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Context:  În perioada 26 iulie 2016 - 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa...
07
Apr
Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
Ref: 7 din 08.04.2015 Context În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015, Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea procesului electoral și activități de educație...
03
Apr
Asociația Promo-LEX angajează Analist Electoral, Ofițer Comunicare și PR, Specialist IT, Logist-șofer și Asistent contabil pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Locale Generale din 14 iunie 2015
Nr. ref. 5 din 03.04.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului și monitorizarea proceselor...
31
Mar
Concurs de selectare a Coordonatorilor locali pentru organizarea Campaniei “IEȘI LA VOT!”
Ref: 2 din 31.03.2015 În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID),...
19
Feb
Concurs de selectare a avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova
Ref: 1 din 18/02/2015      Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Avocaților pentru litigarea cauzelor strategice de discriminare în Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului...
31
Oct
Concurs de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea fenomenului discriminării în Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană
Ref: 29 din 31/10/2014 Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Monitorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin...
24
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Logist-șofer și Șofer pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 8 din 23.09.2014 Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Asociația Promo-LEX angajează Contabil și Asistenți contabili pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova
Nr. ref. 7 din 23.09.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
08
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Ofițer de presă pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii...
04
Sep
Asociația Promo-LEX angajează Jurist în cadrul Programului Drepturile Omului
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX...
22
Aug
Asociația Promo-LEX angajează Asistent de proiect, Ofițer de presă și Specialist în tehnologii/securitate informațională pentru Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 2014
​Nr. ref. 5 din 22.08.2014 Misiunea   Asociaţiei Promo-LEX  este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi...
Termenul Concursului de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea a fost prelungit până la 26 august 2014
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
08
Aug
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor în cadrul Efortului de Monitorizare a Asociației Promo-LEX la Alegerile Parlamentare din 30 Noiembrie 2014 pentru următoarele raioane: Cantemir; Leova; Briceni; Edineț; Hîncești; Dubăsari; Căușeni; Strășeni; Rezina; Bălți; Șoldănenești; Ștefan-Vodă.
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica...
Asociația Promo-LEX anunță Concurs de angajare pentru postul de Asistent Coordonator de Rețea
Asociația Promo-LEX ( www.promolex.md ) este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației...
04
Jun
Chestionar de selectare prealabilă a Observatorilor Electorali pe Termen Lung în cadrul Alegerilor Parlamentare 2014
Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica...
10
Mar
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de machetare și imprimare
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens,  Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
19
Feb
Concurs de Selectare a unui Evaluator pentru evaluarea intermediară a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale
Contextul evaluării Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”. Proiectul este realizat...
10
Feb
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de redactare text
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, Asociaţia Promo-LEX solicită Oferte de Prețuri pentru...
30
Jan
Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă
Contextul Cererii de Oferte de Prețuri: Planul de comunicare externă al Asociației Promo-LEX prevede elaborarea continuă a materialelor tematice și publicaților în domeniile sale prioritare. În acest sens, pentru a spori vizibilitatea activității Asociației, comunicarea...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii