Toate joburile

04
Aug
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Context:  În perioada 26 iulie 2016 - 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa...
01
Jul
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului legal ce reglementează domeniul publicității și elaborarea unor recomandări pentru optimizarea legislației naționale.  Obiectivele studiului: • Analiza...
05
May
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova dezvoltă un serviciu (Centrul de Mediere) pentru a complementa Curtea de Arbitraj Comercială Internațională deja existentă și bine funcțională....
22
Apr
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție Inspector principal  – 1funcție Inspector principal pe perioadă determinată– 1 funcție Scopul general al funcțiilor: Inspectarea modului de...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul  „Îmbunătățirea rolului avocaților publici în sectorul justiției” ,finanțat din fondurile Departamentului de Stat al SUA. Scopul acestuia este de a consolida rolul...
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură angajează specialist superior al Secției teritoriale Orhei
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea în teritoriu a strategiei Agenţiei privind aplicarea pîrghiilor şi mecanismelor de acordare a subvenţiilor agricole, în...
10
Apr
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor angajează șef al Inspecției de Stat în Construcții
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei:  Organizarea și exercitarea controlului de stat asupra respectării prevederilor actelor normative și reglementărilor în vigoare referitoare la disciplina în...
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii angajează consultant în cadrul Secției promovare oportunități egale
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei:  Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin asistarea membrilor Consiliului în procesul de sporire a gradului de abilitare a societăţii din perspectiva...
Ministerul Justiţiei angajează Șef al Serviciului protocol, informare și comunicare cu mass-media
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: I. Scopul general al funcţiei:  Asigurarea comunicării eficiente a Ministerului Justiţiei cu mijloacele de informare în masă, publicul larg, precum şi realizarea activităţilor de protocol...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.Serviciul informare și comunicare cu mass-media angajează specialist principal
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Comunicarea eficientă a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Direcția geodezie, cartografie și geoinformatică angajează specialist
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcției Participarea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi  dezvoltarea colaborării internaţionale....
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.Serviciul evaluarea bunurilor imobile angajează consultant
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea pieţei imobiliare şi a infrastructurii acestei pieţe prin elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul evaluării bunurilor...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Serviciul analiză monitorizare și evaluare a politicilor angajeză consultant superior
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcției: Contribuirea la eficientizarea activitdtii Agenției prin implicarea in procesul de coordonare a activității de elaborare a documentelor de politici publice de către alte...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Direcția cadastrul bunurilor imobile angajează specialist superior
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Realizarea politicii statului şi concepţiei unice de dezvoltare a cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul ţării, indiferent de forma...
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei angajează Șef serviciu securitate și sănătate în muncă
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: 1. Coordonarea activităţilor Serviciului privind elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 2. Prezentarea propunerilor de...
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei angajează C35 Consultant, Direcția raporturi de muncă și parteneriat social
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Participarea la elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul raporturilor de muncă şi al parteneriatului social. 1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în...
Ministerul Educaţiei angajează director pentru Inspectoratul Școlar Național
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Promovarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în...
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct direcţie, şef al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare
Scopul general al funcţiei: Asigură elaborarea şi implementarea politicilor de stat în domeniul administrării şi dezvoltării proprietăţii şi bunurilor aflate în gestiunea MAI, managementul serviciilor şi resurselor logistice ale MAI. Sarcini de bază: 1. Asigură...
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor angajează specialist superior, Secţia planificare şi rapoarte financiare, Direcţiei Finanţe şi Contabilitate
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Asigură planificarea bugetului aparatului Agenţiei în conformitate cu legislaţia RM. Coordonarea şi exercitarea controlului asupra utilizării resurselor...
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Direcţiei protecţie şi asistenţă socială a Direcţiei generale economie şi finanţe
Scopul general al funcţiei: Planifică şi execută mijloace financiare aferente achitării indemnizaţiilor foştilor angajaţi MAI, calculează şi asigură procesul achitării acestora. Sarcinile de bază: 1. Planifică anual şi revizuieşte sursele financiare pentru achitarea...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Studii

Aplică acum la Programul de sporire a calificării managerilor Moldova - Austria
Scopuri și rezultate Programul 2016 constă din două etape. Pe parcursul  primei etape...
Seminar aplicativ-practic "Vanzari on-line", 25-26 februarie 2016
Centrul de formare antreprenoriala Va invita la seminarul "Intensificarea vanzarilor on-line", planificat pentru...
Aplica la Programul de sporire a calificarii managerilor Moldova-Germania
Acum puteţi aplica la Programul de  pregătire şi perfecţionare a managerilor  Moldova-Germania...
HR-Инжиниринг. Важные аспекты построения современной модели управления персоналом
Формат : Learning by doing ! Тренинг, обеспечивающий активный диалог...
Sesiuni deschise cu expert SES, organizate de Centrul de formare antreprenorială
Centrul de formare antreprenorială din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă...

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii